top of page

Feilsøking ED800 / ED 1000

Porten stopper på feil sted eller returnerer uønsket

Omprogrammer ved å trykke og holde inne CODE til det blinker en C i displayet for å resette maskinen.

 • Trykk SET til 1 lyser og kjør porten opp til åpen stilling med UP

 • Trykk SET til 2 tallet lyser og sett lukket posisjon med DOWN

 • Trykk SET og porten går opp og ned en syklus.

 • Så kodes senderne på nytt ved å trykke på CODE en gang og så trykk 2 ganger på håndsender (dette står i veiledningen, vanlig programmering)

 

Dersom dette ikke hjelper kan du foreta en kraftjustering.

 • Trykk SET og slipp når det viser 3, da kommer det en ny verdi (tall) opp i displayet

 • Trykk UP til du kommer til 6 og trykk UP for å bekrefte.

 • Portåpneren er litt sterkere for motstand (maks 7)

 

Håndsenderen virker kun for å åpne porten men ikke ned

 

Du har programmert for bruk av fotocelle. For å avprogrammere:​

 • Trykk DOWN inne til det lyser en H i displayet

 • Trykk DOWN til det endrer seg til II

 • Trykk SET for å bekrefte

 

Håndsenderen virker ikke, det lyser – i displayet

 • Gjør som i punkt 1 for å resette maskinen. Det kan være at DOWN punktet er for lavt slik at den låser seg.

 • Dersom dette ikke virker trykk SET og slipp når det lyser ett 4 tall, da vises det enten 0 eller 1. Det riktige er 0 så trykk UP eller DOWN for å endre

 • Trykk SET for å bekrefte

 • Håndsenderen vil fungere

 

Portåpneren returnerer etter en tid

 • For å avprogrammere:

 • Trykk UP til det kommer fram ett tall (det viser antall minutter for retur)

 • Trykk DOWN til 0 vises

 • Trykk SET for å bekrefte

bottom of page